Reklamelisens spørsmål.

(1/5) > >>

Ola Esbjug:
Hva kan man egentlig tillate seg å klistre på bilen uten å betale? Er det merkene i seg selv som avgjør, eller er det om man har mottatt en  form for økonomisk støtte man må betale?

Og er det slik at denne lisensen bare betales en gang?


 :)

#99 - Pål Brovold:
Min forståelse er at etthvert merke med en produsentnavn på er "reklame", ergo må reklamelisens innløses uavhengig om man har mottatt noe vederlag eller ikke.

Men husker faktisk ikke om det er en engangs, eller årlig sak...

Pål #99

7 Bjørn Ivar Iversen:
Det er engangs
Hilsen Bjørn Ivar Iversen

#176 - Arve Vassbotn:
Det er eingangs lisens, men må betalast på nytt dersom bilen skiftar eigar. Og som Pål seier har du eit varemerke påklistra kvalifiserer ein til reklamelisens. Litt usikker på om " takk til mamma og pappa" kvalifiserer  ;D ;D ;D ;D

Olav Barhaugen:
Jeg kunne tenkt meg å fått en uttalelse på dette fra NBF. For Corsa Italiana og Historisk Racing kan det for mange være aktuellt å bruke tidsriktig dekor, som f.eks. slik.


Jeg mener at slik dekor burde vært fritatt for reklamelisens, såfremt det kan dokumenteres at dekoren er lik som på en tilsvarende historisk løpsbil. Det kunne også vært interessant å fått en klargjøring fra høyeste hold på om slik historisk reklame strider mot reklameforbud for tobakk/alkohol, og om man evt. kan modifisere det ved å endre/fjerne firmanavn. (Martini > Martin > Larini)

Argumentet for å ha slik dekor er å ha et tidsriktig utseende på bilene, og kan være forbeholdt serier som kjører med historiske biler. Det vil gi disse seriene et mer "historisk sus". Anbefaler styret å sende en formell og begrunnet henvendelse til NBF angående dette.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side