Påmelding Corsa Italiana

Corsa italiana benytter fra og med løpet den 17.august på Vålerbanen påmeldingssystemet "Eventsupport" som er det samme systemet som benyttes av NM i Racing. I systemet oppretter man sin førerprofil og alle nødvendige opplysninger om bilen man benytter. Når alle nødvendige opplysninger er lagt inn kan man melde seg på løpene.

Flere av dere som har vært med i løp der vi har vært gjesteklasse under NM i racing har allerede bruker og kjenner systemet fra før. Vi har ogå klargjort brukere for de fleste av deltakerne som ikke allerede hadde dette fra før. De dette glelder skal ha mottatt en e-post der dere blir bedt om å bruke e-postadressen deres og velge "Forgot your password?" for å aktivere brukeren.

Man benytter nedenstående lenke for å logge seg inn og komme i gang: 

https://www.eventsupport.se/entre/login.php

(Legg merke til at ved inntasting av lisensnumre, brukes kun lisensnummeret og ikke årstallet først; F.eks benyttes  ikke ”19.12345” men kun ”12345”)

 

 

TILLEGGSREGLER Løp 3 og 4, 2019

 TILLEGGSREGLER
Løp 3 og 4, 2019
 
22. juni 2019 Rudskogen Motorsenter
 
1. ARRANGØRER
   Arrangør Adresse Telefon E-mail WEB
: NMK Solør
: Pb 99, 2271 Flisa
: 90018626
: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. : www.nmksolor.no
 
Arrangementtet blir gjort i samarbeid med Klubb Alfa Romeo Norges racinggruppe som kan kontaktes i forbindelse med dette arrangementet på:
Kontaktperson : Ole Petter Friberg (95149383) E-mail : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. WEB : www.coraitaliana.no
 
2. ARRANGØRLISENSER
ARRAC 19.04092
 
3. ARRANGEMENTSDATO OG STED
22. juni 2019
Rudskogen Motorsenter Motorsportveien 180, 1890 Rakkestad
 
4. ORGANISASJON
4.1 Definisjon
Løpet er nasjonalt hastighetsløp, og avvikles i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement (ISR), og det Nasjonale Sportsreglement (NSR), spesial reglement for de innbudte klasser og disse tilleggsregler, samt alle skriftlige PM og instrukser som er utarbeidet av NBF og/eller arrangøren i forbindelse med dette stevnet.
 
4.2 Organisasjonskomitè
Klubb Alfa Romeo Norges Sportskomité
Tlf. og adresse: 95149383 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
4.3 Hovedfunksjonærer
  Løpsleder / ass. leder Racecontroll Sikkerhetssjef Løpssekretær Juryleder / Jury Førerkontakt
: Laila Thomsen / : TBA
: TBA
: TBA
: TBA
: Ole Petter Friberg
 
4.4 JURY – Faktadommere
Juryleder Jurymedlem Starter/startdommer Måldommer Tidtaking
: TBA : TBA : TBA : TBA : TBA
Endring av navn på personer på Hovedfunksjonærer, jury og faktadommere kan skje.
 
 
5. GENERELLE BESTEMMELSER
5.1 Status
Løpet inngår i Corsa Italiana club-racing serie 2019.
 
5.2 Klasser:
Corsa Italiana klasse 1, 2 og 3.
Coppa Mille Tre Cento kjøres som en «cup i cupen» og kåres på bakgrunn av sammenlagt resultatet ved sesong slutt. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen og eventuelt stryke klasser med få deltakere. Det tas forbehold om mulig feil i klassebenevnelser (dette vil bli korrigert i startbekreftelsen).
 
5.3 Tillatte biler
Biler i henhold til Corsa Italiana's gjeldende reglement for de enkelte klasser, samt gjeldende reglement for gjesteklasser.
 
6. ANMELDELSER/PÅMELDINGER
6.1 Påmelding og frister
Elektronisk anmeldelsesskjema på www.corsaitaliana.no skal benyttes.
 
6.2 Meldlemsskap i Klubb Alfa Romeo Norge
Deltakelse i Corsa Italiana-serien forutsetter gyldig medlemskap i Klubb Alfa Romeo Norge. Deltakere som ikke allereded er medlemmer i klubben, kan melde seg inn på følgende web-side; https://klubbalfaromeonorge.appspot.com/selfservice/signup.
 
6.3 Startavgifter
Startavgift : NOK 3.000.-.
Transponderleie : NOK 400,-
Startavgiften betales inn til Klubb Alfa Romeo Norges konto 1607.39.85645. Kvittering for innbetalt avgift samt medlemskort i KARN fremvises ved innsjekk.
 
6.4 Melding om forfall
Forfall må meldes arrangøren snarest mulig, og senest 2 dager før løpsdagen. Deltakere som har vært gjennom teknisk kontroll betegnes som deltakere i løpet og får ikke refundert.
 
6.5 Transponder
Husk krav om personlig transponder. Fører har selv ansvar for riktig plassering og funksjon.
Husk å oppgi transpondernummer ved påmelding
 
6.6 Inngangsbilletter
Det er gratis inngang for publikum til dette arrangementet.
 
7. DELTAKERE, LISENSER, INNSJEKK
7.1 Deltakere
Team med kjøretøy som klasser inn i Corsa Italiana’s gjeldende reglement, samt inviterte gjesteklasser.
 
7.2 Innsjekk/lisenser
Innsjekk skal være gjennomført før kjøring på banen og teknisk kontroll. Det kreves nasjonal eller internasjonal førerlisens. Samt anmelderlisens, vognlisens og ledsagerlisens for førere under 18 år.
 
7.3 Følgende dokumenter forevises ved innsjekk:
- Førerlisens og eventuell anmelder/ledsagerlisens
- Medlemsskap i Klubb Alfa Romeo Norge
- Kvittering for innbetalt startavgift hvis forhåndsbetalt.
 
8. TEKNISK
- Førerkort
- Vognpapirer
- Kontroll av oppgitt transpondernummer
I henhold til Corsa Italiana’s til enhver tid gjeldende reglement publisert på seriens websider, www.corsaitaliana.no, samt på NBF’s websider https://bilsport.no/reglement-racing/. Deltagende biler skal fremstå hele, rene og
 
8.1 Teknisk Kontroll
Teknisk sikkerhetskontroll foregår på anvist plass, og må være gjennomført før første trening. Det er førers ansvar å sørge for påkrevd kontroll før kjøringen starter.
Personlig utstyr fremvises ved kontrollen.
Regneark med klasseberegning plasseres lett synlig. (helst på bakre venstre sidevindu) Teknisk etterkontroll kan også foretas under- og etter konkurransen.
Husk brannslukker på minimum 6 kg. (NB! På løp i Sverige skal hvert team være utrustet med min. 9 kg brannslukkere, som kan være fordelt på flere individuelle enheter). Brannslukker(e) og personlig sikkerhetsutstyr skal framvises på teknisk kontroll!
 
8.2 Støy
Støybegrensning i henhold til de respektive klassers reglement, men max 100db. Støykontroll utføres i henhold til ISR og NSR. Kontroll kan skje før- under- og etter- trening og løp.
NB! På løp i Sverige er støygrensen 95db.
 
8.3 Dekk
I henhold til reglement.
 
8.4 STARTNUMMER
Alle biler skal være utstyrt med startnummer med tydelige tall og bokstaver iht §300 eller klassens respektive reglement. Fortrinnsvis skal seriens egendesignede startnummer brukes. Merke som viser klassetilhørighet skal plasseres på bakre sideruter. I tillegg skal startnummer og klassetilhørighet (små merker) plasseres øverst på frontrute.
 
8.5 Obligatorisk utstyr
Tykk gummiert presenning under hele bilen
Brannslukker ihht teknisk reglement, merket med startnummer
 
9. REKLAME
9.1 Arrangørens reklame
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på deltakerbilene. Reklamen utleveres i så fall ved innsjekk, og skal være påført, ihht. arrangørens anvisninger, før teknisk kontroll. Frikjøp av arrangørens reklame: Kr. 1.000,-
 
9.2 Deltakernes reklame
Deltakerne kan fritt ha reklame på løpsbiler, trekkvogner, trailere, busser og all bekledning. Denne reklamen skal følge underlagets konturer, være pent påsatt og ikke virke støtende, eller på andre måter bryte norsk lov. Dette forutsetter gyldig reklamelisens utstett av NBF. All annen reklame eller andre salgsfremmende tiltak på arenaen forbeholder arrangøren seg retten til. Alt salg på arenaen må avtales med arrangøren.
 
10. DEPOT - PITLANE
10.1 Parkeringsdepot
For best mulig utnyttelse av depoet vil deltakerne bli forsøkt plassert klassevis etter henvisning fra depotsjefen. Etteranmeldte vil bli tilfeldig plassert.
All kjøring i depoet skal foregå i gangfart, max 15 km/t. Det er ikke tillatt å ta seg frem i depoet med tråsykler eller uregistrerte kjøretøy.
Det skal være plassert pressening av tilfredstillende kvalitet eller lignende under bilen der den blir stående i depot, for å forhindre oljesøl på bakken. Oljesøl i depoet vil medføre bestraffelser.
Grilling og bruk av åpen ild i depoet er ikke tillatt. Arrangøren har intet ansvar for deltakernes eiendeler.
 
10.2 Pitlane
Bare medhjelpere i de klasser som er på banen har adgang til pitlane. Maks antall medhjelpere er 2 stk pr. team. Alle som oppholder seg i pitlane skal bære synlig adgangstegn. Barn under 14 år har ikke adgang til pitlane. Maks hastighet i pitlane er 40 km/t. Ved fartsmålinger vil overskridelse medføre bestraffelse.
Det er strengt forbudt å røke i pitlane. På de svenske banene har barn under 15 år ikke adgang til depoet.
        
 
11. LØPSGJENNOMFØRING
11.1 Reglementer
I henhold til gjeldende reglemen for Corsa Italiana, publisert på seriens websider www.corsaitaliana.no, og på Norges Bilsportforbunds websider, www.bilsport.no/reglement-racing/.
Tidstrening
For alle klassene kjøres 15 minutter tidstrening.
Startoppstilling i finalene
I løp 1 bestemmes startposisjon av hver deltagers raskeste rundetid under tidstreningen. Startposisjon i løp 2 bestemmes av hver deltagers raskeste rundetid i foregående løp. Plassering uavhengig av klasse. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin tid først starte foran. Rundetider satt under gult flagg strykes.
Hvis det elektroniske tidtakingsanlegget pga tekniske problemer ikke er i drift, kjøres tidstreningen som en vanlig treningsrunde. Startoppstillingen organiseres klassevis, kl. 1 først, så klasse 2 osv. Innen hver klasse starter bilene etter stigende startnummer i løp 1, og etter fallende startnummer i løp 2.
Arrangøren kan velge å dele store klasser eller slå sammen/stryke små klasser der de finner det hensiktsmessig.
Finaler
Antall runder i finalene for hver enkelt klasse framkommer av tidsskjema, eller blir opplyst på førermøtet. Ved regnvåt bane kan arrangøren velge å redusere antall runder for å holde tidsskjema. Blir det nødvendig å bruke ”SafetyCar”, vil de tre første rundene med ”Safety Car” ikke telle som runder i løpet.
Premieliste og løpskontroll gjennomføres i henhold til NSR §246.
 
11.2 Tidtaking
Tidtakingen er elektronisk med 1/100 sek. nøyaktighet. Det vil ikke bli tatt manuelle reservetider.
 
11.3 Line up
10 minutter før start ved anvist sted, hvis ikke annet er besluttet på førermøte eller i førermelding. Line up etter beskrivelse på førermøtet/førermeldinger må etterkommes.
 
11.4 Laptimere
Deltakere som ønsker å plassere laptimer-sendere må avtale dette med arrangøren.
 
11.5 ... 
 
11.6 Straff
Samtlige bestraffninger (uansett årsak) bestemmes av løpsledelsen basert på SBF's bestraffningsmanual.
 
11.7 Tyvstart
Tyvstart bestraffes med stop & go eller 1 minutts tidstillegg.
 
11.8 Startprosedyre
Hvis ikke annet er besluttet på førermøte eller i førermelding, rullende start med lyssignal i løp 1, stående start med lyssignal i løp 2.
 
11.9 Parc Fermé
Etter avsluttet løp 2 kjøres bilene inn i parc fermé for evt. etterkontroll. Bilene skal stå i Parc Fermé til Juryleder frigir dem. Fører og team har ikke anledning til å oppholde seg i Parc Fermé. På løp i Sverige benyttes teamets egen depotplass som parc fermé.
 
12. PROTESTER - APPELLER
I henhold til NSR Art. 13 og 14. Husk protestfrist på resultatlistene er 30 min.
 
13. OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE
 
14. FØRERMØTE/FØRERMELDING
(MØTEPLIKT). Førermøte avholdes ved sekretariatet ihht. tidsskjema, eller annonseres via førerkontakt og ev. speaker.
 
15. POENGBEREGNING OG PREMIERING
Poengberegning i henhold til gjeldende reglement.
Uavhentede premier vil ikke bli ettersendt.
Premievinnerne skal være iført kjøredress under premieutdelingen! Endringer kan skje i henhold til offisielle resultatlister godkjent av juryen.
 
16. DOPINGKONTROLL
Vi minner om §100 i det nasjonale sportsreglementet (NSR), hvor også alkohol, cannabinoider og betablokker defineres som forbudte stoffer, samt at grenseverdien for alkohol er 0,10 g/liter. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.
 
17. PRELIMINÆRT TIDSSKJEMA
Tidsskjema publiseres på www.corsaitaliana.no, samt i sekretariatet. Tidsskjemaet er preliminært og kan endres. Endelig tidsskjema gjøres tilgjengelig i sekretariat løpsdagen.
Det er deltakers ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i tidsskjemaet, og stille til start i riktig heat.
 
19. Banebeskrivelse
Se baneanleggets websider.
 
20. Bruk av droner
Bruk av droner og annet flygende utstyr i depot, over banen og over utstillingsområde, er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra arrangøren.
Klubb Alfa Romeo Norge og Corsa Italiana ønsker vel møtt til løp på Rudskogen Motorsenter.
   

Sesongpremiere Karlskoga 11 mai 2019

Sesongpremiere Karlskoga 11 mai.

 


Etter en lang vinter var det igjen tid for årets første Corsa løp. Flere hadde jobbet som gale i løpet av vinteren, påsken og våren for å bli klare. Noen ble klare, andre dessverre ikke. Til sesongpremieren var det påmeldt 12 stykker, forhåpentligvis ikke representativt for resten av sesongen. Belønning for de 12 fremmøtte var, strålende vær, hyggelig atmosfære og et godt gjennomført banearrangement.

Fredag begynte de fleste ekvipasjene å rulle inn på Karlskoga motorstadion, Grisehuset racing og Fossum familien var tidlig på plass tett etterfulgt av Scuderia Spuntone. Deretter kom en etter en utover kvelden. Dina Enerhaugen ankommer med litt angst i øynene, i visshet om at hun bare 100 m før hun svingte inn på banen hadde funnet ut at kjøredressen lå godt pakket ned hjemme. Etter å ha forhørt seg litt rundt fikk hun fort lånt seg en dress, slik at hun litt mindre bekymret kunne legge seg med god samvittighet.

RACE day:

Trening 1. Her skulle verste rattrusten bli borte for de fleste, selv om rundetidene minnet mest om gravrust!😀Med kalde, gamle dekk, delvis oppgraderte biler så ble det med ganske moderate rundetider. De 2 eneste som ga jernet var Jens Hagen i sin fiat  X1/9 og Ivar Olafsen i sin 75 kompressor. Jens klokket inn på 1.15 tallet og Ivar på 1.17 tallet.
Trening 2: Der smalt det i klasse 1, hvor Corsaen nok aldri har sett 3 forskjellige sjåfører med så raske tider på Karlskoga noen gang. Jens på 1.13,5 Ivar på 1.14,9 og Lars Ola på 1.16,3. Selv med så store differanser, er de enkeltvis meget raske.
I klasse 3 lovet det også godt for jevn racing hvor 3 stykker kjørte på nesten identiske tider.

KVALIFISERING:
Spenningen begynte å stige hos deltakerne, ville man få flere gode tider?
Tidlig i kvaliken forsvinner #555, Holden ut i en sving med tekniske problemer. Dette resulterte i gulflaggsone allerede i runde 2. Ivar Olafsen i sin kompressor 75 forsvant også ut i 3 runde med tekniske problemer. Dermed var 2 av 4 Klasse 1 biler ute allerede før første løp.
Tidene ble ikke av det beste i kvaliken for de fleste, MEN Jens Hagen dunket til og satte ny banerekord i Corsa klasse 1 med tiden 1.13,389.

De neste 5 på kvaliken ble: Ivar Olafsen, Lars Ola Amundsen, William Holden, Leif Arne Johnsen og Thomas Stokkan.

 

RACE 1: 

Kun 9 stykker til start.Stående start, #34 Jens Hagen blir stående og #98 Lars Ola Amundsen skyter avgårde og får en god luke.Klasse 2 og 3 bilene svermer rundt Jens Hagen og kanskje ville dette bli mer spennende enn vi trodde? Men nei, Jens jobber seg fort oppover i feltet og etter en og en halv runde er forspranget til Lars Ola spist opp. Jens gjør kort prosess og feier forbi 156 en. Etter dette var spenningen om seieren borte. Lenger bak opparbeidet #313 seg en komfortabel ledelse over Thomas Stokkan, som igjen hadde en grei ledelse til Svein Fossum. # 500 Andre Solheim var in the mix, men siden han var eneste klasse 2 bilen så hadde han ikke noe naturlige konkurrenter. Dina Enerhaugen og Arve Vassbotn hadde en ren Fiat duell, hvor Dina trakk det lengste strået til slutt. Kun 5 hundredeler skilte de i mål!

RACE 2: 

Rullende start, P 1 Jens Hagen, P2 Lars Ola Amundsen.
Jens kommer seg først avgårde og ser seg ikke tilbake, #98 prøver å holde følge i ett par runder men #34 kjørte som ett lokomotiv og opparbeidet seg fort en stor ledelse! Noe som holdt helt til mål!
Lenger bak har rutinerte Anders Lorange tatt over spakene på sin Abarth, hvor han og Leif i sin #313 følger hverandre helt til mål. Her vinner klasse 2 bilen oppskriftsmessig foran Leif sin Coppa bil. Resultat i klass 3 blir som i første løp: Leif, Thomas i sin lille hvite og Fossum( nå styrt av junior) på tredje. Den største underholdningen sto Dina og Arve for i hver sin Fiat. I mål var det kun 0.2 sek mellom de to. Enda tettere en løp 1, fortsatt i Dinas favør.
Rune risholt måtte bryte med tekniske problemer rett før slutt.

MEN over til dagens prestasjon: MANNEN,MYTEN,LEGENDEN- Jens Hagen sto for en imponerende banerekord i løp 1,runde 2 ! Ny banerekord i Corsaen på Karlskoga lyder på 1.12,534.
GRATULERER SÅ MYE JENS!
Denne tiden vil bli hogd i stein og kan nok bli meget vanskelig å gjøre noe med de neste årene. Her må det turbolades av konkurrentene!

 

Få biler til tross, de som var med hadde det veldig hyggelig og racingen var ren og pen!
Takk til svenskene for ett supert arrangement som vanlig.
Nå ser vi fram til 22. Juni og håper på ett stort startfelt med god spredning i de forskjellige klassene.
Meld dere på og meld dere heller av igjen hvis det ikke går, påmelding er gratis!

Mvh

Media Corsa Italiana!

 

Sesongstart 2019

Informasjon til som skal på Karlskoga!
 
Sesongstart nærmer seg med stormskritt og det er et par ting hver og en av deltakerne må gjøre før vi kan slippe til på banene i år.
Klubb Alfa Romeo Norge som er vår hovedarrangør og "ansvarlig" for at vi i hele tatt kan ha CI, har i samarbeid med styret i CI blitt enige om at serieavgiften frafaller. Men at samtlige fører i CI må ha gyldig (betalt) medlemskap i KARN (innmelding gjøres her: https://klubbalfaromeonorge.appspot.com/selfservice/signup)
 
Nytt regelverk for 2019-2021 med mindre endinger er godkjent av NBF og ligger tilgjengelig på hjemmesiden til CI (http://www.corsaitaliana.no/om-corsa-italiana/regelverk/153-regelverk-2019-2021)
Grunnet endrede vektgrenser i klassene er regnearket endret, lastes ned her: https://www.corsaitaliana.no/images/pdf/Corsa_Italiana_Klassekalkulering_2019_v1.xlsm 
Nytt regneark skal fylles ut og sendes inn til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Påmeldingskort for hastighetsløp ligger som lenke her:
https://bilsport.no/wp-content/uploads/2017/08/pameldingskort_for_h-lop_-Bilcross.pdf
 
Denne skal være ferdig utfylt og tas med av førere til samtlige løp. Er ikke disse forhåndsutfylt må dere bruke ekstra tid på dette ved innsjekk.
 
Når det kommer til påmelding til løp i Sverige er det en liten rutineforandring for oss nordmenn. Påmelding gjøres som normalt via www.corsaitaliana.no.
Så til det "nye": De som ikke har opprettet konto på alfaromeo.org må gjøre dette: https://alfaromeo.org/Registrering?returnurl=https%3a%2f%2falfaromeo.org%2fKop-Salj%2fBanmotesanmalan
For så å betale startavgiften i deres nettbutikk.

Corsa Italiana støttes av: