Velkommen til løp 9 & 10 - Spetaccolo Spettacolo Nordico

Den 14 og 15 september arrangeres Spetaccolo Nordico på Knutstorp. Under arrangementet kjøres Corsa Italiana løp 9 & 10.

Påmeldingen til løpene gjøres gjennom https://alfaromeo.org/Kop-Salj/Banmotesanmalan - den samme siden der påmeldingene til sesongåpningen gjøres. Påmelding krever at du er logget inn på siden. Dersom du ikke har bruker for sidene kan denne opprettes her: Registrering

 

Informasjon og link til påmelding finnes her:

Tidsskjema for dagene: Tidsskjema

Tilleggsregler for løpet: Tilleggsregler

Påmelding er åpnet her: Påmelding

 

 

Velkommen!

 


 

Velkommen til løp 5&6 - Italiensk Dag lørdag 17 August

Etter en lang og varm sommer møtes vi igjen til corsaløp under Italiensk dag på Vålerbanen lørdag 17.august! Vi håper førere og biler er kommet ut av sommerdvalen og er klare til dyst for å presentere god og underholdende racing for ID publikummet :-)

 

 

Info ang løpene:

Tidsskjema for dagen: Tidsskjema

Tilleggsregler for løpet: Tilleggsregler

Påmelding er åpnet her: Påmelding

Oversikt over påmeldte: Påmeldte

 

Vi gleder oss til å se mange på banen under Italiensk dag!

 


 

Påmelding Corsa Italiana

Corsa italiana benytter fra og med løpet den 17.august på Vålerbanen påmeldingssystemet "Eventsupport" som er det samme systemet som benyttes av NM i Racing. I systemet oppretter man sin førerprofil og alle nødvendige opplysninger om bilen man benytter. Når alle nødvendige opplysninger er lagt inn kan man melde seg på løpene.

Flere av dere som har vært med i løp der vi har vært gjesteklasse under NM i racing har allerede bruker og kjenner systemet fra før. Vi har ogå klargjort brukere for de fleste av deltakerne som ikke allerede hadde dette fra før. De dette glelder skal ha mottatt en e-post der dere blir bedt om å bruke e-postadressen deres og velge "Forgot your password?" for å aktivere brukeren.

Man benytter nedenstående lenke for å logge seg inn og komme i gang: 

https://www.eventsupport.se/entre/login.php

(Legg merke til at ved inntasting av lisensnumre, brukes kun lisensnummeret og ikke årstallet først; F.eks benyttes  ikke ”19.12345” men kun ”12345”)

 

 

TILLEGGSREGLER Løp 3 og 4, 2019

 TILLEGGSREGLER
Løp 3 og 4, 2019
 
22. juni 2019 Rudskogen Motorsenter
 
1. ARRANGØRER
   Arrangør Adresse Telefon E-mail WEB
: NMK Solør
: Pb 99, 2271 Flisa
: 90018626
: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. : www.nmksolor.no
 
Arrangementtet blir gjort i samarbeid med Klubb Alfa Romeo Norges racinggruppe som kan kontaktes i forbindelse med dette arrangementet på:
Kontaktperson : Ole Petter Friberg (95149383) E-mail : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. WEB : www.coraitaliana.no
 
2. ARRANGØRLISENSER
ARRAC 19.04092
 
3. ARRANGEMENTSDATO OG STED
22. juni 2019
Rudskogen Motorsenter Motorsportveien 180, 1890 Rakkestad
 
4. ORGANISASJON
4.1 Definisjon
Løpet er nasjonalt hastighetsløp, og avvikles i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement (ISR), og det Nasjonale Sportsreglement (NSR), spesial reglement for de innbudte klasser og disse tilleggsregler, samt alle skriftlige PM og instrukser som er utarbeidet av NBF og/eller arrangøren i forbindelse med dette stevnet.
 
4.2 Organisasjonskomitè
Klubb Alfa Romeo Norges Sportskomité
Tlf. og adresse: 95149383 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
4.3 Hovedfunksjonærer
  Løpsleder / ass. leder Racecontroll Sikkerhetssjef Løpssekretær Juryleder / Jury Førerkontakt
: Laila Thomsen / : TBA
: TBA
: TBA
: TBA
: Ole Petter Friberg
 
4.4 JURY – Faktadommere
Juryleder Jurymedlem Starter/startdommer Måldommer Tidtaking
: TBA : TBA : TBA : TBA : TBA
Endring av navn på personer på Hovedfunksjonærer, jury og faktadommere kan skje.
 
 
5. GENERELLE BESTEMMELSER
5.1 Status
Løpet inngår i Corsa Italiana club-racing serie 2019.
 
5.2 Klasser:
Corsa Italiana klasse 1, 2 og 3.
Coppa Mille Tre Cento kjøres som en «cup i cupen» og kåres på bakgrunn av sammenlagt resultatet ved sesong slutt. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen og eventuelt stryke klasser med få deltakere. Det tas forbehold om mulig feil i klassebenevnelser (dette vil bli korrigert i startbekreftelsen).
 
5.3 Tillatte biler
Biler i henhold til Corsa Italiana's gjeldende reglement for de enkelte klasser, samt gjeldende reglement for gjesteklasser.
 
6. ANMELDELSER/PÅMELDINGER
6.1 Påmelding og frister
Elektronisk anmeldelsesskjema på www.corsaitaliana.no skal benyttes.
 
6.2 Meldlemsskap i Klubb Alfa Romeo Norge
Deltakelse i Corsa Italiana-serien forutsetter gyldig medlemskap i Klubb Alfa Romeo Norge. Deltakere som ikke allereded er medlemmer i klubben, kan melde seg inn på følgende web-side; https://klubbalfaromeonorge.appspot.com/selfservice/signup.
 
6.3 Startavgifter
Startavgift : NOK 3.000.-.
Transponderleie : NOK 400,-
Startavgiften betales inn til Klubb Alfa Romeo Norges konto 1607.39.85645. Kvittering for innbetalt avgift samt medlemskort i KARN fremvises ved innsjekk.
 
6.4 Melding om forfall
Forfall må meldes arrangøren snarest mulig, og senest 2 dager før løpsdagen. Deltakere som har vært gjennom teknisk kontroll betegnes som deltakere i løpet og får ikke refundert.
 
6.5 Transponder
Husk krav om personlig transponder. Fører har selv ansvar for riktig plassering og funksjon.
Husk å oppgi transpondernummer ved påmelding
 
6.6 Inngangsbilletter
Det er gratis inngang for publikum til dette arrangementet.
 
7. DELTAKERE, LISENSER, INNSJEKK
7.1 Deltakere
Team med kjøretøy som klasser inn i Corsa Italiana’s gjeldende reglement, samt inviterte gjesteklasser.
 
7.2 Innsjekk/lisenser
Innsjekk skal være gjennomført før kjøring på banen og teknisk kontroll. Det kreves nasjonal eller internasjonal førerlisens. Samt anmelderlisens, vognlisens og ledsagerlisens for førere under 18 år.
 
7.3 Følgende dokumenter forevises ved innsjekk:
- Førerlisens og eventuell anmelder/ledsagerlisens
- Medlemsskap i Klubb Alfa Romeo Norge
- Kvittering for innbetalt startavgift hvis forhåndsbetalt.
 
8. TEKNISK
- Førerkort
- Vognpapirer
- Kontroll av oppgitt transpondernummer
I henhold til Corsa Italiana’s til enhver tid gjeldende reglement publisert på seriens websider, www.corsaitaliana.no, samt på NBF’s websider https://bilsport.no/reglement-racing/. Deltagende biler skal fremstå hele, rene og
 
8.1 Teknisk Kontroll
Teknisk sikkerhetskontroll foregår på anvist plass, og må være gjennomført før første trening. Det er førers ansvar å sørge for påkrevd kontroll før kjøringen starter.
Personlig utstyr fremvises ved kontrollen.
Regneark med klasseberegning plasseres lett synlig. (helst på bakre venstre sidevindu) Teknisk etterkontroll kan også foretas under- og etter konkurransen.
Husk brannslukker på minimum 6 kg. (NB! På løp i Sverige skal hvert team være utrustet med min. 9 kg brannslukkere, som kan være fordelt på flere individuelle enheter). Brannslukker(e) og personlig sikkerhetsutstyr skal framvises på teknisk kontroll!
 
8.2 Støy
Støybegrensning i henhold til de respektive klassers reglement, men max 100db. Støykontroll utføres i henhold til ISR og NSR. Kontroll kan skje før- under- og etter- trening og løp.
NB! På løp i Sverige er støygrensen 95db.
 
8.3 Dekk
I henhold til reglement.
 
8.4 STARTNUMMER
Alle biler skal være utstyrt med startnummer med tydelige tall og bokstaver iht §300 eller klassens respektive reglement. Fortrinnsvis skal seriens egendesignede startnummer brukes. Merke som viser klassetilhørighet skal plasseres på bakre sideruter. I tillegg skal startnummer og klassetilhørighet (små merker) plasseres øverst på frontrute.
 
8.5 Obligatorisk utstyr
Tykk gummiert presenning under hele bilen
Brannslukker ihht teknisk reglement, merket med startnummer
 
9. REKLAME
9.1 Arrangørens reklame
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på deltakerbilene. Reklamen utleveres i så fall ved innsjekk, og skal være påført, ihht. arrangørens anvisninger, før teknisk kontroll. Frikjøp av arrangørens reklame: Kr. 1.000,-
 
9.2 Deltakernes reklame
Deltakerne kan fritt ha reklame på løpsbiler, trekkvogner, trailere, busser og all bekledning. Denne reklamen skal følge underlagets konturer, være pent påsatt og ikke virke støtende, eller på andre måter bryte norsk lov. Dette forutsetter gyldig reklamelisens utstett av NBF. All annen reklame eller andre salgsfremmende tiltak på arenaen forbeholder arrangøren seg retten til. Alt salg på arenaen må avtales med arrangøren.
 
10. DEPOT - PITLANE
10.1 Parkeringsdepot
For best mulig utnyttelse av depoet vil deltakerne bli forsøkt plassert klassevis etter henvisning fra depotsjefen. Etteranmeldte vil bli tilfeldig plassert.
All kjøring i depoet skal foregå i gangfart, max 15 km/t. Det er ikke tillatt å ta seg frem i depoet med tråsykler eller uregistrerte kjøretøy.
Det skal være plassert pressening av tilfredstillende kvalitet eller lignende under bilen der den blir stående i depot, for å forhindre oljesøl på bakken. Oljesøl i depoet vil medføre bestraffelser.
Grilling og bruk av åpen ild i depoet er ikke tillatt. Arrangøren har intet ansvar for deltakernes eiendeler.
 
10.2 Pitlane
Bare medhjelpere i de klasser som er på banen har adgang til pitlane. Maks antall medhjelpere er 2 stk pr. team. Alle som oppholder seg i pitlane skal bære synlig adgangstegn. Barn under 14 år har ikke adgang til pitlane. Maks hastighet i pitlane er 40 km/t. Ved fartsmålinger vil overskridelse medføre bestraffelse.
Det er strengt forbudt å røke i pitlane. På de svenske banene har barn under 15 år ikke adgang til depoet.
        
 
11. LØPSGJENNOMFØRING
11.1 Reglementer
I henhold til gjeldende reglemen for Corsa Italiana, publisert på seriens websider www.corsaitaliana.no, og på Norges Bilsportforbunds websider, www.bilsport.no/reglement-racing/.
Tidstrening
For alle klassene kjøres 15 minutter tidstrening.
Startoppstilling i finalene
I løp 1 bestemmes startposisjon av hver deltagers raskeste rundetid under tidstreningen. Startposisjon i løp 2 bestemmes av hver deltagers raskeste rundetid i foregående løp. Plassering uavhengig av klasse. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin tid først starte foran. Rundetider satt under gult flagg strykes.
Hvis det elektroniske tidtakingsanlegget pga tekniske problemer ikke er i drift, kjøres tidstreningen som en vanlig treningsrunde. Startoppstillingen organiseres klassevis, kl. 1 først, så klasse 2 osv. Innen hver klasse starter bilene etter stigende startnummer i løp 1, og etter fallende startnummer i løp 2.
Arrangøren kan velge å dele store klasser eller slå sammen/stryke små klasser der de finner det hensiktsmessig.
Finaler
Antall runder i finalene for hver enkelt klasse framkommer av tidsskjema, eller blir opplyst på førermøtet. Ved regnvåt bane kan arrangøren velge å redusere antall runder for å holde tidsskjema. Blir det nødvendig å bruke ”SafetyCar”, vil de tre første rundene med ”Safety Car” ikke telle som runder i løpet.
Premieliste og løpskontroll gjennomføres i henhold til NSR §246.
 
11.2 Tidtaking
Tidtakingen er elektronisk med 1/100 sek. nøyaktighet. Det vil ikke bli tatt manuelle reservetider.
 
11.3 Line up
10 minutter før start ved anvist sted, hvis ikke annet er besluttet på førermøte eller i førermelding. Line up etter beskrivelse på førermøtet/førermeldinger må etterkommes.
 
11.4 Laptimere
Deltakere som ønsker å plassere laptimer-sendere må avtale dette med arrangøren.
 
11.5 ... 
 
11.6 Straff
Samtlige bestraffninger (uansett årsak) bestemmes av løpsledelsen basert på SBF's bestraffningsmanual.
 
11.7 Tyvstart
Tyvstart bestraffes med stop & go eller 1 minutts tidstillegg.
 
11.8 Startprosedyre
Hvis ikke annet er besluttet på førermøte eller i førermelding, rullende start med lyssignal i løp 1, stående start med lyssignal i løp 2.
 
11.9 Parc Fermé
Etter avsluttet løp 2 kjøres bilene inn i parc fermé for evt. etterkontroll. Bilene skal stå i Parc Fermé til Juryleder frigir dem. Fører og team har ikke anledning til å oppholde seg i Parc Fermé. På løp i Sverige benyttes teamets egen depotplass som parc fermé.
 
12. PROTESTER - APPELLER
I henhold til NSR Art. 13 og 14. Husk protestfrist på resultatlistene er 30 min.
 
13. OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE
 
14. FØRERMØTE/FØRERMELDING
(MØTEPLIKT). Førermøte avholdes ved sekretariatet ihht. tidsskjema, eller annonseres via førerkontakt og ev. speaker.
 
15. POENGBEREGNING OG PREMIERING
Poengberegning i henhold til gjeldende reglement.
Uavhentede premier vil ikke bli ettersendt.
Premievinnerne skal være iført kjøredress under premieutdelingen! Endringer kan skje i henhold til offisielle resultatlister godkjent av juryen.
 
16. DOPINGKONTROLL
Vi minner om §100 i det nasjonale sportsreglementet (NSR), hvor også alkohol, cannabinoider og betablokker defineres som forbudte stoffer, samt at grenseverdien for alkohol er 0,10 g/liter. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.
 
17. PRELIMINÆRT TIDSSKJEMA
Tidsskjema publiseres på www.corsaitaliana.no, samt i sekretariatet. Tidsskjemaet er preliminært og kan endres. Endelig tidsskjema gjøres tilgjengelig i sekretariat løpsdagen.
Det er deltakers ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i tidsskjemaet, og stille til start i riktig heat.
 
19. Banebeskrivelse
Se baneanleggets websider.
 
20. Bruk av droner
Bruk av droner og annet flygende utstyr i depot, over banen og over utstillingsområde, er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra arrangøren.
Klubb Alfa Romeo Norge og Corsa Italiana ønsker vel møtt til løp på Rudskogen Motorsenter.
   

Corsa Italiana støttes av: