TILLEGGSREGLER Løp 7 og 8, 15. – 16. september 2018 Ring Knutstorp

                                                                

 

TILLEGGSREGLER

Løp 7 og 8, 2018
15. – 16. september  2018

Ring Knutstorp

 

 

 

 

1. ARRANGØRER

Arrangør           : Club Alfa Romeo Svezia

Adresse           : c/o Robert Hultman, Västergöksvägen 32, 162 71 Vällingby

Telefon            : +46 73 946 24 56 (Joakim Landelius)

E-mail              : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

WEB                : www.alfaromeo.org

Arrangementet blir gjort i samarbeid med Klubb Alfa Romeo Norges racinggruppe som kan kontaktes i forbindelse med dette arrangementet på:


Kontaktperson  : Ole Petter Friberg (95149383)

E-mail              : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

WEB                : www.corsaitaliana.no

 

2. ARRANGØRLISENSER

Ring Knutstorp

 

3. ARRANGEMENTSDATO OG STED

15.-16. September 2018

Ring Knutstorp, 268 05 Kågeröd, Sverige

 

4.  ORGANISASJON

4.1 Definisjon

Løpet er nasjonalt hastighetsløp, og avvikles i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement (ISR), og det Nasjonale Sportsreglement (NSR), spesial reglement for de innbudte klasser og disse tilleggsregler, samt alle skriftlige PM og instrukser som er utarbeidet av NBF og/eller arrangøren i forbindelse med dette stevnet.

 

4.2 Organisasjonskomitè

Club Alfa Romeo SveziaSportskomité

Tlf. og adresse: 95149383 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

4.3 Hovedfunksjonærer

Løpsleder                     : Joakim Landelius

Ass. Løpsleder              : TBA

Racecontroll                 : TBA

Sikkerhetssjef               : TBA

Løpssekretær               : TBA

Førerkontakt Corsa       : Ole Petter Friberg

Teknisk kontrollsjef       : TBA
Assisterende TKR         : TBA
                                       

 

 

 

 

4.4 JURY – Faktadommere

 

Juryleder:

TBA

Jurymedlem:

TBA

Starter/Tyvstartdommer:

TBA

Måldommer:

TBA

Tidtaking:

TBA


Baneobservatører            : Postsjefene på alle poster

Lege / Sanitet               : TBA

Depotsjef                     : TBA

Juryleder                      : TBA

Jurymedlemmer            : TBA

Starter / startdommer     : TBA

Måldommer                  : TBA

Tidtaking                      : TBA

Tilsynsvakt                   : TBA

 
     

 

Endring av navn på personer på Hovedfunksjonærer, jury og faktadommere kan skje.

 

 

 

 

 

5. GENERELLE BESTEMMELSER

5.1 Status

Løpet inngår i Corsa Italiana club-racing serie 2018.

5.2Klasser:

Corsa Italiana klasse 1, 2 og 3, samt Coppa Mille Tre Cento.

Gjesteklasse – _________________.

Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen og eventuelt stryke klasser med få deltakere.

Det tas forbehold om mulig feil i klassebenevnelser (dette vil bli korrigert i Startbekreftelsen).

 

5.3 Tillatte biler

Biler i henhold til Corsa Italiana's gjeldende reglement for de enkelte klasser, samt gjeldende reglement for gjesteklasser.

 

6. ANMELDELSER/PÅMELDINGER

6.1 Påmelding og frister

Elektronisk anmeldelsesskjema på www.corsaitaliana.no skal benyttes.

6.2 Startavgifter

Vanlig startavgift          : Skr. 1.500.-.

Ved etteranmelding       : Skr. 2.000.-.

Transponderleie            : Skr. 500,-

 

Startavgiften betales ved påmelding. Etteranmeldte kan betale i sekretariarer med svenske kontanter.

Startavgiften innkluderer et tidsbegrenset medlemsskap i Club Alfa Romeo Svezia for arrangementsdagen.

 

Startavgiften forutsetter innbetalt serieavgift for 2018, kr. 500.- innbetalt til konto 1607.39.85645.

 

6.3 Inngangsbilletter

Det er gratis inngang for publikum til dette arrangementet.

 

6.4 Melding om forfall

Forfall må meldes arrangøren snarest mulig, og senest 2 dager før løpsdagen. Deltakere som har vært gjennom teknisk kontroll betegnes som deltakere i løpet og får ikke refundert.

 

6.5Transponder

Husk krav om personlig transponder. Fører har selv ansvar for riktig plassering og funksjon.

Husk å oppgi transpondernummer ved påmelding

 

7. DELTAKERE, LISENSER, INNSJEKK

7.1 Deltakere

Team med kjøretøy som klasser inn i Corsa Italiana’s gjeldende reglement, samt inviterte gjesteklasser.

 

7.2 Innsjekk/lisenser

Innsjekk skal være gjennomført før kjøring på banen og teknisk kontroll. Det kreves nasjonal eller internasjonal førerlisens. Samt anmelderlisens, vognlisens og ledsagerlisens for førere under 18 år.

 

7.3 Følgende dokumenter forevises ved innsjekk:

      - Førerlisens og eventuell anmelder/ledsagerlisens

      - Medlemsskap i klubb tilsluttet FIA

      - Førerkort

 - Vognpapirer

- Kontroll av oppgitt transpondernummer

- Kvittering for innbetalt startavgift hvis den er forhåndsbetalt

 

 

8. TEKNISK

I henhold til Corsa Italiana’s til enhver tid gjeldende reglement publisert på seriens websider, www.corsaitaliana.no, samt på NBF’s websider https://bilsport.no/reglement-racing/. Deltagende biler skal fremstå hele, rene og presentable. Tidligere skader skal så langt det er mulig rettes opp, og bilen lakkeres på en helhetlig måte.

 

8.1 Teknisk Kontroll

Teknisk sikkerhetskontroll foregår på anvist plass, og må være gjennomført før første trening.

Det er førers ansvar å sørge for påkrevd kontroll før kjøringen starter.

Personlig utstyr fremvises ved kontrollen.

Regneark med klasseberegning plasseres lett synlig. (helst på bakre venstre sidevindu)

Teknisk etterkontroll kan også foretas under- og etter konkurransen.

 

Husk brannslukker på minimum 6 kg. (NB! På løp i Sverige skal hvert team være utrustet med min. 9 kg brannslukkere, som kan være fordelt på flere individuelle enheter). Brannslukker(e) og personlig sikkerhetsutstyr skal framvises på teknisk kontroll!

 

8.2 Støy

Støybegrensning i henhold til de respektive klassers reglement. Støykontroll utføres i henhold til ISR og NSR. Kontroll kan skje før- under- og etter- trening og løp. NB! På løp i Sverige er absolutt støygrensen 95db.

 

8.3 Dekk

I henhold til reglement.

 

8.4 STARTNUMMER

Alle biler skal være utstyrt med startnummer med tydelige tall og bokstaver iht §300 eller klassens respektive reglement. Fortrinnsvis skal seriens egendesignede startnummer brukes. Merke som viser klassetilhørighet skal plasseres på bakre sideruter. I tillegg skal startnummer og klassetilhørighet (små merker) plasseres øverst på frontrute.

 

8.5 Obligatorisk utstyr

Tykk gummiert presenning under hele bilen

Brannslukkere, til sammen min. 9 kg godkjent inneværende år, merket med startnummer

 

9. REKLAME

9.1 Arrangørens reklame

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på deltakerbilene. Reklamen utleveres i så fall ved innsjekk, og skal være påført, ihht. arrangørens anvisninger, før teknisk kontroll. Frikjøp av arrangørens reklame: Kr. 1.000,-

 

 

9.2 Deltakernes reklame

Deltakerne kan fritt ha reklame på løpsbiler, trekkvogner, trailere, busser og all bekledning. Denne reklamen skal følge underlagets konturer, være pent påsatt og ikke virke støtende, eller på andre måter bryte norsk lov. Dette forutsetter gyldig reklamelisens utstett av NBF.

All annen reklame eller andre salgsfremmende tiltak på arenaen forbeholder arrangøren seg retten til.

Alt salg på arenaen må avtales med arrangøren.

10. DEPOT - PITLANE

10.1 Parkeringsdepot

For best mulig utnyttelse av depoet vil deltakerne bli forsøkt plassert klassevis etter henvisning fra depotsjefen. Etteranmeldte vil bli tilfeldig plassert.

 

All kjøring i depoet skal foregå i gangfart, max 15 km/t. Det er ikke tillatt å ta seg frem i depoet med tråsykler eller uregistrerte kjøretøy.

Det skal være plassert pressening av tilfredstillende kvalitet eller lignende under bilen der den blir stående i depot, for å forhindre oljesøl på bakken. Oljesøl i depoet vil medføre bestraffelser.

Grilling og bruk av åpen ild i depoet er ikke tillatt.

Arrangøren har intet ansvar for deltakernes eiendeler.

 

10.2 Pitlane

Bare medhjelpere i de klasser som er på banen har adgang til pitlane. Maks antall medhjelpere er 2 stk pr. team. Alle som oppholder seg i pitlane skal bære synlig adgangstegn. Barn under 14 år har ikke adgang til pitlane. Maks hastighet i pitlane er 40 km/t. Ved fartsmålinger vil overskridelse medføre bestraffelse.

Det er strengt forbudt å røke i pitlane.

På de svenske banene har barn under 15 år ikke adgang til depoet.

 

11. LØPSGJENNOMFØRING

11.1 Reglementer
I henhold til gjeldende reglemen for Corsa Italiana, publisert på seriens websider www.corsaitaliana.no,  og på Norges Bilsportforbunds websider, www.bilsport.no/reglement-racing/.

 

Tidstrening
For alle klassene kjøres 15 minutter tidstrening.

 

Startoppstilling i finalene

I løp 1 bestemmes startposisjon av hver deltagers raskeste rundetid under tidstreningen. Startposisjon i løp 2 bestemmes av hver deltagers nest raskeste rundetid under tidstreningen. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin tid først starte foran. Rundetider satt under gult flagg strykes.

 

Hvis det elektroniske tidtakingsanlegget pga tekniske problemer ikke er i drift, kjøres tidstreningen som en vanlig treningsrunde. Startoppstillingen organiseres klassevis, kl. 1 først, så klasse 2 osv. Innen hver klasse starter bilene etter stigende startnummer i løp 1, og etter fallende startnummer i løp 2.

Arrangøren kan velge å dele store klasser eller slå sammen/stryke små klasser der de finner det hensiktsmessig.

 

Finaler

Antall runder i finalene for hver enkelt klasse framkommer av tidsskjema, eller blir opplyst på førermøtet. Ved regnvåt bane kan arrangøren velge å redusere antall runder for å holde tidsskjema. Blir det nødvendig å bruke ”SafetyCar”, vil de tre første rundene med ”Safety Car” ikke telle som runder i løpet.

 

Premieliste og løpskontroll gjennomføres i henhold til NSR §246.

 

11.2 Tidtaking         

Tidtakingen er elektronisk med 1/100 sek. nøyaktighet. Det vil ikke bli tatt manuelle reservetider.

 

11.3 Line up

10 minutter før start ved anvist sted, hvis ikke annet er besluttet på førermøte eller i førermelding.

Line up etter beskrivelse på førermøtet/førermeldinger må etterkommes.

 

11.4 Laptimere

Deltakere som ønsker å plassere laptimer-sendere må avtale dette med arrangøren.

 

11.5 …

 

11.6 Straff

Samtlige bestraffninger (uansett årsak) bestemmes av løpsledelsen basert på SBF's bestraffningsmanual.

 

11.7 Tyvstart

Tyvstart bestraffes med stop & go eller 1 minutts tidstillegg.

 

11.8 Startprosedyre

Hvis ikke annet er besluttet på førermøte eller i førermelding, stående start med lyssignal.

 

11.9 Parc Fermé

Etter avsluttet løp 2 kjøres bilene til parc fermé på egen depotplass for evt. etterkontroll. Bilene skal stå i Parc Fermé i 25 minutter etter avsluttet løp. Avsluttet Parc Fermé annonseres ikke. 

 

 

12. PROTESTER - APPELLER

I henhold til NSR Art. 13  og 14. Husk protestfrist på resultatlistene er 30 min.

 

13. OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE

Hvis ikke annet er nevnt under førermøtet, er oppslagstavla plassert i sekretariatet.

 

14. FØRERMØTE/FØRERMELDING

(MØTEPLIKT). Førermøte avholdes ved sekretariatet ihht. tidsskjema, eller annonseres via førerkontakt og ev. speaker. 

 

15. POENGBEREGNING OG PREMIERING

Poengberegning i henhold til gjeldende reglement.

Uavhentede premier vil ikke bli ettersendt.

Premievinnerne skal være iført kjøredress under premieutdelingen!

Endringer kan skje i henhold til offisielle resultatlister godkjent av juryen.

 

16. DOPINGKONTROLL

Vi minner om §100 i det nasjonale sportsreglementet (NSR), hvor også alkohol, cannabinoider og betablokker defineres som forbudte stoffer, samt at grenseverdien for alkohol er 0,10 g/liter. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.

 

17. PRELIMINÆRT TIDSSKJEMA

Tidsskjema publiseres på www.corsaitaliana.no, samt i sekretariatet. Tidsskjemaet er preliminært og kan endres. Endelig tidsskjema gjøres tilgjengelig i sekretariat løpsdagen.

Det er deltakers ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i tidsskjemaet, og stille til start i riktig heat.

 

19. Banebeskrivelse

Se baneanleggets websider.

 

20. Bruk av droner

Bruk av droner og annet flygende utstyr i depot, over banen og over utstillingsområde, er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra arrangøren.

 

 

 Klubb Alfa Romeo Norge og Corsa Italiana ønsker vel møtt til løp på Ring Knutstorp.

 

Baneobservatører            : Postsjefene på alle poster

Lege / Sanitet               : TBA

Depotsjef                     : TBA

Juryleder                      : TBA

Jurymedlemmer            : TBA

Starter / startdommer     : TBA

Måldommer                  : TBA

Tidtaking                      : TBA

Tilsynsvakt                   : TBA

 

Corsa Italiana støttes av: