Deltakermøte - 19 juni 2015

Fredag 19 juni ble det arrangert deltakermøte for diskusjoner og innspill til utforming av nytt reglement gjeldene fra og med 2016. Takk for et bra møte med mange gode innspill!

Klikk her for å laste ned referat fra møtet i PDF.

 


Møtereferat - Deltakermøte - 19 juni 2015

I forbindelse med den 3. runden i årets Corsa Italiana-sesong, på Rudskogen den 19. - 20. juni, arrangerte styret et møte med førerne for å få innspill til det kommende arbeidet med revisjon av reglementet foran 2016-sesongen. 24 førere deltok på møtet.

1. E85 / Racefuel

Det er en viss interesse blant teamene for å tillate E85 / Racefuel, men teamene innser også at dette kan medføre at terskelen for å komme inn i serien kan bli høyere. Et forslag som ble fremmet, var å tillate E85 / Racefuel kun i klasse 1 og 2.

 

2. Slicks

Et stort flertall av møtedeltagerne støtter forslaget om ikke å tillate slicks.

 

3. Forslag til tiltak for å øke antall deltagere

·         Invitere til å få sitte på med løpsbiler i ”demo-runder”. Egnet tiltak ifbm. Italiensk Dag.

·         Utarbeide en ”Corsa for Dummies”-guide. Synliggjøre hvor enkelt og relativt rimelig man kan komme i gang med racing.

·         Fadderordning.

·         Corsa-stickere som kan settes på privatbilene.

·         Stand på Oslo Motorshow.

·         Etablere en database med informasjon om løpsbiler og objekter som pt. ikke er i bruk.

·         I forbindelse med Racing NM, samle alle corsa-teamene på ett sted i depoet, og sette opp et Corsa-telt med informasjonsmateriale.

·         I forbindelse med Racing NM og ID, gi ut en enkel informasjonsbrosjyre om serien. Samme brosjyre kan også gis til teamene, for utdeling lokalt.

 

4. Slette 15-årsregelen

Dette kan åpne for lettere tilgjengelige objekter å bygge løpsbil av. Vi risikerer samtidig at terskelen for nye deltagere heves. Et alternativ er å bruke modellens lanseringsår som utgangspunkt, ikke bilens faktiske alder.

 

5. Serieavgift

Forslaget om å innføre en ”serie-avgift” på f.eks. kr. 2.000.-, hvor denne betales før seriestart og kommer til fratrekk med en femtedel (kr. 400.-) i hver runde, bifalles.

 

6. Publikumsvennlighet

Teamene ser positivt på å bruke speaker, primært ifbm. Italiensk Dag. Speakeren kan også benyttes til å presentere hvert team for publikum, for eksempel som en defilering foran tribunen. Vil primært være hensiktsmessig på Italiensk Dag. Kan enkelt gjennomføres.

Mer tydelig profilering av hver klasse, f.eks. med fargekoder, så det blir lettere for publikum å se hvilke biler som konkurrerer om klasseseieren.

Snu resultatlista ifbm. Startoppstilling for løp 2, gir tettere racing.

 

 

Corsa Italiana støttes av: