Informasjon ang. ID 26.september

 forbindelse med Italiensk Dag lørdag 26. september, vil en del av teamene fra Porsche Racing ankomme Vålerbanen lørdag kveld og rigge til sine depot foran søndagens Porsche Cup. Til de av våre deltagere som eventuelt ønsker å overnatte på banen fra lørdag til søndag, vil Porsche-folket sette pris på at vi samlet oss på et begrenset område, slik at Porsche-teamene kan begynne å rigge seg til.

Corsa Italiana støttes av:

               

  

Les mer....