Baner

Som de fleste vet er det dårlig stilt med motorsportanlegg i Norge. For tiden er det kun to baner som er aktuelle for vårt bruk. 

Corsa Italiana støttes av: