Reglement

For å sikre forutsigbarhet er vårt reglement nå gjeldende frem til og med sesongen 2015. Eventuelle endringer vil kun skje etter pålegg fra NBF/FIA

Corsa Italianas formålsparagraf og styre.

Corsa Italiana er KLUBB ALFA ROMEO NORGES egen racingserie for italienske biler.
Intensjonen med Corsa Italiana er at det skal være en enkel og oversiktlig serie hvor terskelen
for deltakelse skal være så lav som mulig. Serien kjøres organisert som klubbracing og
prinsippet om “Gentlemansracing” gjelder. Platekontakt og ufin oppførsel skal søkes unngått.
Serien organiseres av seriens eget styre som sitter ett år av gangen. Styret skal bestå av
teknisk personell, representanter fra KARN, og representanter for deltakerne.
Styret for 2013 består av:
Leder : Ole Petter Friberg
Nestleder: Jon-Even Johansen
Løpsleder: Olav Barhaugen
Teknisk sjef: Stian Henriksen
Teknisk personale: Hans Rune Horne, Rune Risholt, Vegar Johannessen
Deltakerrepresentanter: Vegar Johannessen, Dan Tore Stensland.

Last ned reglementet som PDF fil

§1 Konkurransereglement

§1.1 Deltagere
Corsa Italiana er åpen for enkeltførere, og team bestående av max inntil to førere som deler én
bil i løpet av årets sesongen. Alle førere må til enhver tid ha gyldig hastighetslisens utstedt av
NBF, og medlemskap i klubb tilknyttet NBF. Team med to sjåfører må forhåndspåmelde seg
innen sesongens første løp med bil, fører 1 og fører 2.

§1.2 Tillatte biler
Alle produksjonsmodeller(*) av biler av italiensk fabrikat, med merkeskorrekt motor (eks.
Fiatmotor i en Fiat). Identiske motorer som har vært levert i forskjellige biler, f.eks.
Fiat/Lancia TC-motorer, regnes som merkeskorrekte for alle modeller der motoren har vært
levert originalt fra fabrikk. Bilen må være minst 15 år gammel, basert på produksjonsdato iht.
chassisnummer. Både gateregistrerte biler og uregistrerte biler kan delta. Alle biler må inneha
gyldig vognlisens utstedt av NBF.
(*)”Produksjonsmodell” defineres som en modell levert fra fabrikk, allment tilgjengelig fra
forhandler, og godkjent for bruk på offentlig vei. Homologeringsmodeller som er bygget i en
begrenset serie regnes som en produksjonsmodell. Rene racebiler bygget kun for racing i en
meget begrenset antall, tillates ikke. Replikaer av italienske bilmodeller tillates ikke.
Styret skal godkjenne alle deltakende biler før deltakelse i Corsa Italiana. Styret forbeholder
seg retten til å godkjenne / avslå alle søknader om deltakelse. Styrets beslutning er endelig.

§1.3 Antall løp
Serien skal avvikles med minst 8 tellende enkeltløp i løpet av en sesong. Blir det kjørt fler enn
8 løp gis det poeng for de 8 beste resultatene.

§1.4 Klasseinndeling
Corsa Italiana kjøres i 5 klasser, klasse 1, 2, 3, 4 og Coppa Mille Tre Cento. Klassene bygger
på bilens forhold mellom vekt og effekt. Hvilken klasse bilen tilhører beregnes ved å dividere
bilens vekt med inklusiv fører, på beregnet effekt. Coppa Mille Tre Cento bygger på klasse 4,
men er kun åpen for sugemotorer inntil 1301 ccm.
Klassene er inndelt etter følgende vekt/effekt forhold:
- Klasse 1: 2,25 - 4,24 kg/hk
- Klasse 2: 4,25 - 5,59 kg/hk
- Klasse 3: 5,60 - 6,99 kg/hk
- Klasse 4: over 7,0 kg/hk
- Coppa Mille Tre Cento: for biler med sugemotorer over 7,0 kg/hk og , samt biler med
sugemotorer inntil 1301 ccm.

§1.5 Poengberegning
Poeng deles ut for alle løp, innenfor hver klasse, etter følgende skala.
- 1. plass: 10 poeng
- 2. plass: 8 poeng
- 3. plass: 6 poeng
- 4. plass: 4 poeng
- 5. plass: 2 poeng
- 6. plass og dårligere: 1 poeng
Poeng deles ut kun ved fullført løp, dvs. målgang for egen maskin. Én fører kan kun ta poeng
i én klasse pr. løp.

§1.6 Kåring av sammenlagtvinnere
8 løp teller med i poengsammendraget. Deltagere som har tatt poeng i flere enn 8 løp, stryker
sine dårligste plasseringer, inntil det gjenstår 8 plasseringer.

Klassevinner:
Den fører/team med flest poeng i sin klasse ved sesongens slutt kåres til klassevinner. Ved likt
antall poeng deles plasseringen. Hvis to eller flere deltagere har samme poengsum vinner den
som har flest førsteplasser totalt. Er det fortsatt likt, telles antall andreplasser og eventuelt
antall tredjeplasser. Skulle det fortsatt være likt telles også de to strøkne løpene med.

Serievinner:
Den fører/team som ved sesongens slutt har flest poeng totalt, uansett klasse, kåres til
serievinner. Ved likt antall poeng deles plasseringen. Hvis to eller flere deltagere har samme
poengsum vinner den som har flest førsteplasser totalt. Er det fortsatt likt, telles antall
andreplasser og eventuelt antall tredjeplasser. Er det fortsatt likt, vinner deltageren med størst
poengmargin til nr 2 i sin klasse. Skulle det fortsatt være likt telles også de to strøkne løpene
med. Det arrangeres en egen premieutdeling etter avsluttet sesong.

§1.7 Seriesponsor
Alle deltagere forplikter seg til å kjøre med profilering av seriens gjeldende seriesponsor, i
tilknytning til bilens startnummer.

§1.8 Brudd på reglene
I henhold til kapittel 9, §78 i Det Nasjonale Sportsreglmentet (NSR).

§1.9 Straffer
I henhold til kapittel 9, §79 til §92 i Det Nasjonale Sportsreglmentet (NSR).


Teknisk- og konkurransereglement for Corsa Italiana 2013-2015 §2 Teknisk reglement

§2.1 Drivstoff
Vanlig handels pumpebensin med max. oktantall 99 iht.’Teknisk reglement for hastighetsløp’
§307 pkt. Q i Bilsportboken. Oktanforhøyende tillsats er tillatt. Det er ikke tillatt å kjøre på
E85 og racefuel i Corsa Italiana.

§2.2 Dekk
Godkjente R-dekk/gateslicks finnes listet i den til enhver tid gjeldende dekkliste på
http://www.corsaitaliana.no. Dekkene skal ved start av trening og løp ha en minimum
mønsterdybde på 1,6 mm.

§2.3 Støy/eksosanlegg
Etter gjeldende regler på gjeldende bane iht.’Bestemmelser om støymåling og vektkontroll’,
§303 i Bilsportboken. Støygrensen er 100dB om ikke annet er angitt.
Det kan i enkelte tilfeller gis dispensasjon fra kravet i ’Teknisk reglement for hastighetsløp’
§307 pkt. B, om at eksosrøret må munne ut bak bakhjulene. Kravet ved en slik dispensasjon
vil alltid være at munningen(e) skal være nærmere bakhjul enn forhjul samt være montert
min. 10cm over bakken. En evt. søknad om en slik dispensasjon må skje skriftlig til styret.

§2.4 Modifiseringer
Følgende modifiseringer er tillatt innenfor regelverket:

2.4.1 Radiator
Fritt med hensyn til type og fabrikat. Frostvæske av type glykol er ikke tillatt.

2.4.2 Bremser
Modifiseringer tillatt. 2 krets bremsesystem er påbudt, fritt mhp. type og fabrikat.
2.4.3 Hjuloppheng
Forhjulsoppheng: Begrensede modifisering er tillatt. Hjulopphengets type og innfestinger må
være som originalt. Foringer/uniballs er fritt, støtdempere og fjærer er fritt.
Tilleggskonstruksjoner som stabilisatorstag, wattlink, panhardstag eller andre tilsvarende
typer er fritt å modifisere/montere.
Bakhjulsoppheng: Bakhjulsoppheng er fritt . Alle mekaniske endringer må være av en
forsvarlig konstruksjon.
Bruk av spacere er tillatt men må ha en forsvarlig konstruksjon. Spaceren i seg selv må bestå
av kun én del og skal være skrudd fast i navet med egne festeskruer. Løse spacere som ligger
mellom nav og felg uten å være festet med egne bolter er ikke tillatt.

2.4.4 Drivverk
Girkasse og differensial må være av original type med original plassering.
Modifisering/montering av andre utvekslinger og/eller diffsperre/brems er fritt, men kan gi
effekttillegg. I klasse 1 er girkasse og differensial/bakaksel fritt men må være plassert på
orginalt sted. være montert på opprinnelig plass.

2.4.5 Felg
Fritt med hensyn til type og fabrikat.

2.4.6 Dekk
Ikke i bruk.

2.4.7 Modifiseringer karosseri
For å redusere bilens løpsvekt kan følgende modifiseringer gjøres:
- Interiør og isolasjon kan fjernes. Sideruter og bakrute kan erstattes med klart
gjennomsiktig hardt plastmateriale av type polykarbonat (Makrolon®, Lexan® eller
lignende) med min. 3 mm tykkelse. Frontrute må være som orginalt, dvs. av laminert type.
Dette iht. Se ellers ’Teknisk reglement for hastighetsløp’ §307 pkt. C i Bilsportboken.
- Karosseriets løse deler som panser, koffertluke, dører kan lettes/erstattes med tilsvarende i
lettere materialer.
- Skjermer og andre karosserideler kan erstattes med lettere materialer, så fremt de er
sikkerhetsmessig forsvarlig og fast montert og ikke svekker bilens bærende konstruksjon.
- Ved karosserimodifiseringer som fastmonterte skjermer og frontstykker ol., skal bilens
opprinnelige identitet tydelig fremkomme.
- Panser og koffertlokk/bakluke må sikres med ekstra låser som enkelt kan åpnes uten bruk
av verktøy. Orginal panserlås må settes ut av funksjon.
- Såkalt flippfront som vippes fremover er ikke tillatt.
- Bilens bærende struktur og konstruksjon skal beholdes original.
- På biler med frittliggende støtfangere kan disse fjernes. På biler hvor støtfangere er en
integrert del av karosseriet skal disse beholdes.

2.4.8 Aerodynamikk
Uoriginale spoilere kan benyttes men vil gi effekttillegg iht. gjeldende
klasseberegningsskjema.

2.4.9 Lys
Alle biler skal ha følgende lysutstyr montert og i funksjon:
- Bremselys: 3 stk i funksjon når motoren går/tenning er på. To av disse skal ha tilnærmet
orginal plassering. Det tredje skal være montert i midten og høyere enn de to andre.
- Forover: 2 stk. minimum tilsvarende nærlys, plassert på tilnærmet original plassering.
- Bakover: 2 stk røde baklys plassert på tilnærmet original plassering.
- For- og baklys skal kunne slås på/av ved behov med egen bryter.

§3 Beregning av konkurranseeffekt

§3.1 Konkurranseeffekt regnes som motorens orginaleffekt pluss evt. tillegg, minus evt.
fradrag, basert på gjeldende klasseberegningsskjema.

§3.2 Omregningsfaktorer:
1 hk SAE = 0,92 hk DIN
1 kW SAE = 1,25 hk DIN
1 kW DIN = 1,36 hk DIN
Hvis en effektangivelse er åpenbart feil, kan løpsledelse tillempe en realistisk effekt med evt.
annen klasseinndeling som følge.

§4 Markfrigang
Bilens laveste punkt må ha en markfrigang på minimum 50 mm, og skal ikke berøre bakken
hvis hjulene på den ene siden tappes for luft. Sikkerhetsmessige innretninger, som f.eks
bunnpannebeskytter, må ha en markfrigang på minimum 25 mm.

§5 Motor, definisjon, fratrekk og tillegg
Modifiseringer tillatt, men kan gi effekttillegg iht. gjeldende klasseberegningsskjema.

§5.1 Definisjon motor
Standard motor: Med standard motor menes en fabrikkstandard motor med følgende tillatte
modifiseringer:
- Luftfilter samt eksosanlegg, ekskl. grenrør, er fritt til å modifiseres.
- Inntil 1 mm planslipping av topp.
- Porting av topp og kanaler.
- Letting av svinghjul.
Trimmet motor: Motorer som trimmes utover reglene for Standard motor ansees som
trimmet og medfører tillegg iht. gjeldende klasseberegningskjema.

§5.2 Fratrekk og tillegg
Tillegg og fratrekk i effektgrunnlag ved modifisering gis iht. gjeldende
klasseberegningsskjema.

§6 Sikkerhetsreglement

§6.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser
Iht. ’Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp’ §304.i Bilsportboken.
Følgende gjelder:
Bur/veltebøyle:
- Alle biler skal ha min. 6 punkts helbur bygget etter gjeldene regler fra NBF.
- Alle biler skal ha min. 1 dørstrever på førersiden.
- I gategodkjente biler skal buret i tillegg være godkjent av Statens vegvesen.
Sikkerhetskrage: FHR (Frontal Headrestraint System) er påbudt. HANS er her et av flere
godkjente varemerker. Sikkerhetssystemet må ha godkjenninger iht. gjeldende krav fra
NBF/FIA.

§6.2 Belter og stol
Iht. ’Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp’, §304.i Bilsportboken. FIA
godkjent stol samt FIA-godkjent minimum 4-punktsbelte med godkjente innfestningspunkter.
FIA`s aldersgrense på stol behøver ikke å oppfylles. Obligatorisk med armstropper i åpen bil.

§6.3 Hovedstrømsbryter
Iht. ’Teknisk reglement for hastighetsløp’ §307 pkt.A i Bilsportboken.
Innvendig bryter. Innvendig bryter skal enkelt nås av fører i fastspent stilling. Denne skal slå
av all strøm i bilen.
Utvendig bryter. Egen utvendig bryter skal plasseres på førersiden, ved frontrutens nedre
hjørne. Denne bryteren skal slå av all strøm i bilen, alternativt kan utvendig bryter være koblet
til innvendig bryter via en ståltråd/wire og som deaktiverer denne.

§6.4 Batteri
Batteriet skal fortrinnsvis monteres utenfor førerkupeen, sikkert fastmontert for å unngå
kortslutning. Ved montering innenfor kupéen skal batteriet være dekket med et isolerende og
lekkasjefritt materiale.

§6.5 Smøresystem og ledninger
Oljetank får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur. Trykksatte ledninger inne i kupe skal
ha koblinger av fast type, alternativt rillede koblinger med slangeklemmer og skal være
beskyttet mot mekanisk påvirkning. Oljekjøler kan monteres, men må da monteres innenfor
bilens hovedstruktur.

§6.6 Oljeoppsamler (oil catch tank)
Iht. ’Teknisk reglement for hastighetsløp’ §307 pkt.J i Bilsportboken.
Biler med åpen veivhusventilasjon skal ha oljeoppsamler.
- Motor inntil 2 liters slagvolum skal ha oljeoppsamler med min. 2 liters kapasitet.
- Motor over 2 liters slagvolum skal ha oljeoppsamler med min 3 liters kapasitet

§6.7 Brannvegg
En effektiv brannvegg skal finnes mellom motorrom og førerkupe, og mellom bensintank og
førerkupe.

§6.8 Bensintank
Originaltank kan benyttes i original innfesting. Sikkerhetstank kan benyttes og skal i så fall
være sikkert og fornuftig plassert innenfor bilens hovedkonstruksjon. Ved plassering innenfor
kuperom skal bensintanken ha en effektiv brannvegg mellom tank og førerkupe.

§6.9 Sikkerhetsutstyr fører
Førere skal fremvise og benytte godkjent sikkerhetsutstyr iht. ’Tekniske
sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp’ §304. i Bilsportboken.
Godkjent hjelm, undertøy (inkl. sokker), kjøredress, hansker og balaklava.

§7 Lisenser

§7.1 Vognbok
”Bestemmelser om vognlisens for biler i rally og hastighetsløp” §300 i Bilsportboken ligger
til grunn for alle deltakende biler. Gyldig vognbok utstedt av NBF samt vognkort, skal
fremvises ved teknisk kontroll. Bil som ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon, kan ikke
stille til start. Anmerkning fra tidligere konkurranser som noteres i vognboken, skal utbedres
før neste konkurranse. Teknisk kontrollant signerer i vognboken at feil har blitt utbedret ved å
notere navn, dato og arrangør. I tillegg skal alltid oppdatert utskrift av
klasseberegningsskjemaet være satt opp i venstre siderute bak slik at dette er synlig fremvises
ved teknisk kontroll.

§7.2 Personlig lisens
Alle deltakere må fremvise personlig, gyldig hastighetslisens utstedt av NBF, gyldig
førerkort, samt gyldig medlemsbevis i den klubb der lisensen er utstedt

§7.3 Reklamelisens
Har man private sponsorer kreves gyldig reklamelisens utstedt av NBF. En anmelder har
anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse i hastighetsløp såfremt det er løst
reklamelisens, og såfremt reklamen er iht. ”Bestemmelser om reklame på biler i rally og
hastighetsløp” §301 pkt. 2 i Bilsportboken.

Corsa Italiana støttes av: