Corsa Italiana på 2 minutter

 

Corsa Italiana er Klubb Alfa Romeo Norges (KARN) løpsserie for asfaltracing. Her får du en rask innføring i hva, hvordan og hvorfor.

Målsetting

Målet med Corsa Italiana er å skape en reell mulighet for flest mulig til å kjøre asfaltracing på lukket bane. Dette oppnås med enkle og oversiktlige regler som gjør at flest mulig kan ta steget ut av garasjen og ut på banen.
Vårt mål er å oppnå en hyggelig og inkluderende atmosfære med lave kostnader på biler og deltakelse.

Essensen

Corsa Italiana er åpen for alle italienske biler som er godkjent etter reglementets bestemmelser.
Corsa Italiana skal kjøres etter prinsippet om «Gentlemans-racing» hvor hovedmålet er positive opplevelser på banen, uten platekontakt.
Det kjøres til sammen 8 tellende løp per sesong.
Corsa Italiana blir gjennomført i sammenheng med KARNs tradisjonelle banedager, og det blir ordinær banekjøring i tillegg til Corsa-serien.
Målet med dette er å øke interessen rundt banedagene og racingserien.

Styret

Styret i Corsa Italiana består av følgende personer:
Leder : Ole Petter Friberg
Nestleder: Jon-Even Johansen
Teknisk sjef: Vegar Johannesen
Teknisk personale: Inge Torsdalen, Jens Hagen, Stian Henriksen
Deltakerrepresentant: Remi Løvhøiden.

I tillegg

Corsa Italianas logo er tegnet av Trond Birkeland.
Regnearket for klassekalkulering er laget av Dan Tore Stensland og basert på et regneark av Johan Moberg i CAR.
Safetycar er stilt til rådighet av Multi Bil AS
Nettsidene er laget og vedlikeholdes av Olav Barhaugen, mens Tor Willy Austerslått sørger for at de faktisk kommer ut på verdensveven.
Rettighetene til bildene på disse sidene innehas i de fleste tilfeller ikke av hverken Corsa Italiana eller Klubb Alfa Romeo Norge. Bilder som ikke er vannmerket "corsaitaliana.no" kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten forhåndsavtale med den enkelte fotograf.
Forza Corsa!

Corsa Italiana støttes av:

               

  

Les mer....