176.jpg

Neste løp

Løp 5 og 6 på Vålerbanen lørdag 17 august

Påmelding her: Påmelding
 
BMW CAR CLUB Racing Norge kommer som gjesteklasse! 
 
Vi gleder oss! Che la forza sia con il tou garage e strumenti!

Corsa Italiana - Norges hyggeligste racingserie

Siden starten i 2007 har vi utviklet oss til å bli en serie med høyt nivå både sportslig og arrangementsmessig. Samtidig har vi klart å beholde og utvikle det gode miljøet serien har blitt kjent for. Her går førerne rundt i depotet og gir råd eller en hjelpende hånd der det trengs. Også utenfor banen holder mange kontakten. Hjelper til med å oppgradere bilene - eller bygger nye. Kort sagt et hyggelig miljø som passer de fleste uansett nivå og ambisjoner.

Diskusjonsforum

Sleng deg med i diskusjonen på vårt eget forum

Terminliste 2019


Dato Bane Arrangør
11. mai Karlskoga CAR
22.jun Rudskogen KARN
17.aug Vålerbanen (ID) KARN
31.aug Vålerbanen BMW
14.sep Knutstorp CAR
5.okt Rudskogen KARN

Det kommer mer informasjon om hva slags gjesteklasse vi får.

Tilleggsregler løp 1 og 2 2019

TILLEGGSREGLER
Løp 1 og 2, 2019
11. mai 2019 Karlskoga Motorstadion
 
1. ARRANGØRER
   Arrangør Adresse Telefon E-mail WEB
: Club Alfa Romeo Svezia
: c/o Robert Hultman, Västergöksvägen 32, 162 71 Vällingby : +46 73 946 24 56 (Joakim Landelius)
: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
: www.alfaromeo.org
Arrangementet blir gjort i samarbeid med Klubb Alfa Romeo Norges racinggruppe som kan kontaktes i forbindelse med dette arrangementet på:
Kontaktperson : Ole Petter Friberg (95149383) E-mail : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. WEB : www.coraitaliana.no
 
2. ARRANGØRLISENSER
Karlskoga Motorstadion
 
3. ARRANGEMENTSDATO OG STED
11. mai 2019
Karlskoga Motorstadion, Gälleråsen 654, 69191 Karlskoga
 
4. ORGANISASJON
4.1 Definisjon
Løpet er nasjonalt hastighetsløp, og avvikles i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement (ISR), og det Nasjonale Sportsreglement (NSR), spesial reglement for de innbudte klasser og disse tilleggsregler, samt alle skriftlige PM og instrukser som er utarbeidet av NBF og/eller arrangøren i forbindelse med dette stevnet.
4.2 Organisasjonskomitè
Klubb Alfa Romeo Norges Sportskomité
Tlf. og adresse: 95149383 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
4.3 Hovedfunksjonærer
  Løpsleder
Ass. Løpsleder Racecontroll Sikkerhetssjef Løpssekretær Førerkontakt
Teknisk kontrollsjef Assisterende TKR
: Joakim Landelius : TBA
: TBA
: Aris Stamos
: TBA
: Ole Petter Friberg
: Mattias Wallin : TBA
TBA
: Postsjefene på alle poster : TBA
: TBA
: Mattias Arvidsson
: TBA
: TBA
: TBA
: Aris Stamos : TBA
4.4 JURY – Faktadommere
Juryleder:
Jurymedlem: Starter/Tyvstartdommer: Måldommer:
Tidtaking:
Baneobservatører Lege / Sanitet Depotsjef
Juryleder Jurymedlemmer Starter / startdommer Måldommer Tidtaking
Tilsynsvakt
Mattias Arvidsson TBA
TBA
TBA
Robin Nyquist
Endring av navn på personer på Hovedfunksjonærer, jury og faktadommere kan skje.
 
 
5. GENERELLE BESTEMMELSER
5.1 Status
Løpet inngår i Corsa Italiana club-racing serie 2019.
5.2 Klasser:
Corsa Italiana klasse 1, 2 og 3, samt Coppa Mille Tre Cento.
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen og eventuelt stryke klasser med få deltakere. Det tas forbehold om mulig feil i klassebenevnelser (dette vil bli korrigert i Startbekreftelsen).
5.3 Tillatte biler
Biler i henhold til Corsa Italiana's gjeldende reglement for de enkelte klasser, samt gjeldende reglement for gjesteklasser.
 
6. ANMELDELSER/PÅMELDINGER
6.1 Påmelding og frister
Elektronisk anmeldelsesskjema på www.corsaitaliana.no skal benyttes.
   6.2 Startavgifter
Startavgift ved forhåndsbetaling Startavgift ved betaling kontant på banen Transponderleie
: SEK 2.000.-. : SEK 2.500.- : SEK 500,-
 Betalning skall ske i förväg på alfaromeo.org (man måste skapa ett konto om man inte har det redan, men behöver INTE bli medlem i klubben. Däremot måste vi aktivera funktion för Corsa Italiana kopplat till kontot. De som anmälde sig till Spettacolo Nordico har redan konto, till exempel.
Startavgiften forutsetter gyldig medlemskap i Klubb Alfa Romeo Norge. Se for øvrig pkt. 6.6. 6.3 Inngangsbilletter
Det er gratis inngang for publikum til dette arrangementet.
6.4 Melding om forfall
Forfall må meldes arrangøren snarest mulig, og senest 2 dager før løpsdagen. Deltakere som har vært gjennom teknisk kontroll betegnes som deltakere i løpet og får ikke refundert.
6.5 Transponder
Husk krav om personlig transponder. Fører har selv ansvar for riktig plassering og funksjon.
Husk å oppgi transpondernummer ved påmelding
6.6 Meldlemsskap i Klubb Alfa Romeo Norge
Deltakelse i Corsa Italiana-serien forutsetter gyldig medlemskap i Klubb Alfa Romeo Norge. Deltakere som ikke allereded er medlemmer i klubben, kan melde seg inn på følgende web-side; https://klubbalfaromeonorge.appspot.com/selfservice/signup.
 
7. DELTAKERE, LISENSER, INNSJEKK
7.1 Deltakere
Team med kjøretøy som klasser inn i Corsa Italiana’s gjeldende reglement, samt inviterte gjesteklasser.
7.2 Innsjekk/lisenser
Innsjekk skal være gjennomført før kjøring på banen og teknisk kontroll. Det kreves nasjonal eller internasjonal førerlisens. Samt anmelderlisens, vognlisens og ledsagerlisens for førere under 18 år.
    7.3 Følgende dokumenter forevises ved innsjekk:
- Førerlisens og eventuell anmelder/ledsagerlisens
- Medlemsskap i Klubb Alfa Romeo Norge
- Kvittering for innbetalt startavgift hvis forhåndsbetalt.
- Førerkort
- Vognpapirer
- Kontroll av oppgitt transpondernummer
 
8. TEKNISK
I henhold til Corsa Italiana’s til enhver tid gjeldende reglement publisert på seriens websider, www.corsaitaliana.no, samt på NBF’s websider https://bilsport.no/reglement-racing/. Deltagende biler skal fremstå hele, rene og presentable. Tidligere skader skal så langt det er mulig rettes opp, og bilen lakkeres på en helhetlig måte.
8.1 Teknisk Kontroll
Teknisk sikkerhetskontroll foregår på anvist plass, og må være gjennomført før første trening. Det er førers ansvar å sørge for påkrevd kontroll før kjøringen starter.
Personlig utstyr fremvises ved kontrollen.
Regneark med klasseberegning plasseres lett synlig. (helst på bakre venstre sidevindu) Teknisk etterkontroll kan også foretas under- og etter konkurransen.
Husk brannslukker på minimum 6 kg. (NB! På løp i Sverige skal hvert team være utrustet med min. 9 kg brannslukkere, som kan være fordelt på flere individuelle enheter). Brannslukker(e) og personlig sikkerhetsutstyr skal framvises på teknisk kontroll!
8.2 Støy
Støybegrensning i henhold til de respektive klassers reglement, men max 100 dB. Støykontroll utføres i henhold til ISR og NSR. Kontroll kan skje før- under- og etter- trening og løp.
NB! På løp i Sverige er støygrensen 95db.
8.3 Dekk
I henhold til reglement.
8.4 STARTNUMMER
Alle biler skal være utstyrt med startnummer med tydelige tall og bokstaver iht §300 eller klassens respektive reglement. Fortrinnsvis skal seriens egendesignede startnummer brukes. Merke som viser klassetilhørighet skal plasseres på bakre sideruter. I tillegg skal startnummer og klassetilhørighet (små merker) plasseres øverst på frontrute.
8.5 Obligatorisk utstyr
Tykk gummiert presenning under hele bilen
Brannslukker, min. 6 kg godkjent inneværende år, merket med startnummer
 
9. REKLAME
9.1 Arrangørens reklame
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på deltakerbilene. Reklamen utleveres i så fall ved innsjekk, og skal være påført, ihht. arrangørens anvisninger, før teknisk kontroll. Frikjøp av arrangørens reklame: Kr. 1.000,-
9.2 Deltakernes reklame
Deltakerne kan fritt ha reklame på løpsbiler, trekkvogner, trailere, busser og all bekledning. Denne reklamen skal følge underlagets konturer, være pent påsatt og ikke virke støtende, eller på andre måter bryte norsk lov. Dette forutsetter gyldig reklamelisens utstett av NBF.
All annen reklame eller andre salgsfremmende tiltak på arenaen forbeholder arrangøren seg retten til.
Alt salg på arenaen må avtales med arrangøren.
 
10. DEPOT - PITLANE
10.1 Parkeringsdepot
For best mulig utnyttelse av depoet vil deltakerne bli forsøkt plassert klassevis etter henvisning fra depotsjefen. Etteranmeldte vil bli tilfeldig plassert.
All kjøring i depoet skal foregå i gangfart, max 15 km/t. Det er ikke tillatt å ta seg frem i depoet med tråsykler eller uregistrerte kjøretøy.
Det skal være plassert pressening av tilfredstillende kvalitet eller lignende under bilen der den blir stående i depot, for å forhindre oljesøl på bakken. Oljesøl i depoet vil medføre bestraffelser.
Grilling og bruk av åpen ild i depoet er ikke tillatt.
            
10.2 Pitlane
Bare medhjelpere i de klasser som er på banen har adgang til pitlane. Maks antall medhjelpere er 2 stk pr. team. Alle som oppholder seg i pitlane skal bære synlig adgangstegn. Barn under 14 år har ikke adgang til pitlane. Maks hastighet i pitlane er 40 km/t. Ved fartsmålinger vil overskridelse medføre bestraffelse.
Det er strengt forbudt å røke i pitlane.
På de svenske banene har barn under 15 år ikke adgang til depoet.
 
11. LØPSGJENNOMFØRING
11.1 Reglementer
I henhold til gjeldende reglemen for Corsa Italiana, publisert på seriens websider www.corsaitaliana.no, og på Norges Bilsportforbunds websider, www.bilsport.no/reglement-racing/.
Tidstrening
For alle klassene kjøres 15 minutter tidstrening.
Startoppstilling i finalene
I løp 1 bestemmes startposisjon av hver deltagers raskeste rundetid under tidstreningen. Startposisjon i løp 2 bestemmes av hver deltagers nest raskeste rundetid under tidstreningen. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin tid først starte foran. Rundetider satt under gult flagg strykes.
Hvis det elektroniske tidtakingsanlegget pga tekniske problemer ikke er i drift, kjøres tidstreningen som en vanlig treningsrunde. Startoppstillingen organiseres klassevis, kl. 1 først, så klasse 2 osv. Innen hver klasse starter bilene etter stigende startnummer i løp 1, og etter fallende startnummer i løp 2.
Arrangøren kan velge å dele store klasser eller slå sammen/stryke små klasser der de finner det hensiktsmessig.
Finaler
Antall runder i finalene for hver enkelt klasse framkommer av tidsskjema, eller blir opplyst på førermøtet. Ved regnvåt bane kan arrangøren velge å redusere antall runder for å holde tidsskjema. Blir det nødvendig å bruke ”SafetyCar”, vil de tre første rundene med ”Safety Car” ikke telle som runder i løpet.
Premieliste og løpskontroll gjennomføres i henhold til NSR §246.
11.2 Tidtaking
Tidtakingen er elektronisk med 1/100 sek. nøyaktighet. Det vil ikke bli tatt manuelle reservetider.
11.3 Line up
10 minutter før start ved anvist sted, hvis ikke annet er besluttet på førermøte eller i førermelding. Line up etter beskrivelse på førermøtet/førermeldinger må etterkommes.
11.4 Laptimere
Deltakere som ønsker å plassere laptimer-sendere må avtale dette med arrangøren.
11.5 ... 11.6 Straff
Samtlige bestraffninger (uansett årsak) bestemmes av løpsledelsen basert på SBF's bestraffningsmanual.
11.7 Tyvstart
Tyvstart bestraffes med stop & go eller 1 minutts tidstillegg.
11.8 Startprosedyre
Hvis ikke annet er besluttet på førermøte eller i førermelding, stående start med lyssignal.
11.9 Parc Fermé
Etter avsluttet løp 2 kjøres bilene inn i parc fermé for evt. etterkontroll. Bilene skal stå i Parc Fermé til Juryleder frigir dem. Fører og team har ikke anledning til å oppholde seg i Parc Fermé.
På løp i Sverige benyttes teamets egen depotplass som parc fermé.
             
12. PROTESTER - APPELLER
I henhold til NSR Art. 13 og 14. Husk protestfrist på resultatlistene er 30 min.
 
13. OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE
Hvis ikke annet er nevnt under førermøtet, er oppslagstavla plassert i sekretariatet.
 
14. FØRERMØTE/FØRERMELDING
(MØTEPLIKT). Førermøte avholdes ved sekretariatet ihht. tidsskjema, eller annonseres via førerkontakt og ev. speaker.
 
15. POENGBEREGNING OG PREMIERING
Poengberegning i henhold til gjeldende reglement.
Uavhentede premier vil ikke bli ettersendt.
Premievinnerne skal være iført kjøredress under premieutdelingen! Endringer kan skje i henhold til offisielle resultatlister godkjent av juryen.
 
16. DOPINGKONTROLL
Vi minner om §100 i det nasjonale sportsreglementet (NSR), hvor også alkohol, cannabinoider og betablokker defineres som forbudte stoffer, samt at grenseverdien for alkohol er 0,10 g/liter. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.
 
17. PRELIMINÆRT TIDSSKJEMA
Tidsskjema publiseres på www.corsaitaliana.no, samt i sekretariatet. Tidsskjemaet er preliminært og kan endres. Endelig tidsskjema gjøres tilgjengelig i sekretariat løpsdagen.
Det er deltakers ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i tidsskjemaet, og stille til start i riktig heat.
 
19. Banebeskrivelse
Se baneanleggets websider.
 
20. Bruk av droner
Bruk av droner og annet flygende utstyr i depot, over banen og over utstillingsområde, er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra arrangøren.
Klubb Alfa Romeo Norge og Corsa Italiana ønsker vel møtt til løp på Karlskoga Motorstadion.
   

Sesongåpning Karlskoga

Sesongstart nærmer seg med stormskritt og det er et par ting hver og en av deltakerne må gjøre før vi kan slippe til på banene i år.

Klubb Alfa Romeo Norge som er vår hovedarrangør og "ansvarlig" for at vi i hele tatt kan ha CI, har i samarbeid med styret i CI blitt enige om at serieavgiften frafaller. Men at samtlige fører i CI må ha gyldig (betalt) medlemskap i KARN (innmelding gjøres her: https://klubbalfaromeonorge.appspot.com/selfservice/signup)

 

Nytt regelverk for 2019-2021 med mindre endinger er godkjent av NBF og ligger tilgjengelig på hjemmesiden til CI (http://www.corsaitaliana.no/om-corsa-italiana/regelverk/153-regelverk-2019-2021)

Grunnet endrede vektgrenser i klassene er regnearket endret, lastes ned her: https://www.corsaitaliana.no/images/pdf/Corsa_Italiana_Klassekalkulering_2019_v1.xlsm

Nytt regneark skal fylles ut og sendes inn til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Påmeldingskort for hastighetsløp skal være ferdig utfylt og tas med av førere til samtlige løp. Er ikke disse forhåndsutfylt må dere bruke ekstra tid på dette ved innsjekk.Påmeldingskortet kan lastes ned her:  https://www.corsaitaliana.no/images/pdf/Pameldingskort.pdf

 

Tillleggsregler for løp 1 & 2 ligger her: https://www.corsaitaliana.no/images/pdf/Tilleggsregler_race1_2_2019.pdf

 

Når det kommer til påmelding til løp i Sverige er det en liten rutineforandring for oss nordmenn. De som ikke har opprettet konto på alfaromeo.org må gjøre dette: https://alfaromeo.org/Registrering?returnurl=https%3a%2f%2falfaromeo.org%2fKop-Salj%2fBanmotesanmalan  For så å betale startavgiften i deres nettbutikk.

 

For å holde oversikt og kunne holde påmeldingslistene på nett ajour ønsker vi også at dere melder dere på direkte til CI. Vi har dessverre utfordringer med systemet der dere er vant til å gjøre påmeldinger til løp. Derfor må vi inntil videre gjøre påmeldingene manuelt. Vi ber dere derfor sende mail med påmeldinger til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med kopi til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

For deltakere som var med i fjor har vi dataene som ble sendt inn ved siste påmelding.  Dersom det ikke er endringer i dataene, trenger dere bare fylle ut de tre første feltene som er markert i rødt. 

 

Løp  
Startnummer  
E-post  
Klasse  
   
Bilmerke  
Bilmodell  
Chassis-/VIn nummer  
Årsmodell  
Vekt  
Transpondernummer  
Anmelders navn/Teamnavn  
Adresse, Pnr, Sted  
Telefonnummer  
Fører 1 Navn  
Fører 1 Lisensnummer  
Fører 1 Førerkortnummer  
Fører 2 Navn  
Fører 2 Lisensnummer  
Fører 2 Førerkortnummer  
Vognlisensnummer  
   

 

BIG Fiat kan bli din!

 
 
 
 
 
 
BIG FIAT kan bli DIN!
 
Salgsperiode 1/12-18 til 31/3-19. Trekning 7/4-19
 
CorsaItaliana, Norges hyggeligste racing serie, ønsker seg flere lekekamerater. Derfor ønsker vi å lodde ut en helt komplett racerbil, fiks ferdig til bruk!
 
Bilen det er snakk om er Nr8. BigFiat, som er en Fiat CinqueCento.
Bilen er bygget i UK som en autoslalom og bakkeløp bil. Mao dette er en velbygget racerbil med mange gode modifikasjoner og dyre deler, som gjør at bilen gjør seg godt i klasse 3 i CorsaItaliana. Rask nok til å hevde seg i toppen i denne klassen, men med utviklings potensiale til å ta den helt til topps for de som ønsker det.
 
Bilen har en egen facebook side som går helt tilbake til 2008 i UK og videre i Norge fra 2012 og en godt dokumentert byggetråd på Corsa forumet.
https://www.facebook.com/BIG-Fiat-37860971811/
http://www.corsaitaliana.no/forum/index.php?topic=389.0
 
Så hva må man gjøre for å slå kloa i denne vesle godbiten og bli en del av den fantastiske Corsa familien? 
 
Vi selger 250 lodd @ 200 kr, m.a.o. VIPPS’er du 200, 400, 600kr osv. (avhengig av hvor mange lodd du vil ha) til 21422 (Klubb Alfa Romeo Norge)
VIPPS er foretrukket betalingsmåte, men er ikke det mulig kan du bruke konto nr: 1607.39.85645.
VIKTIG, huske å notere Navn, tlf, og e-post adresse Samt «BIG Fiat» i notatfeltet, slik at vi vet hvem vi skal sende loddene til og hvem vi skal kontakte når DU vinner bilen.

Ti kjappe med Bjørn Ivar Iversen!

Bil: GTV 2.0TS Turbo

Hva fikk deg til å begynne med racing?

Jeg begynte å skru på Alfa. Etter hvert litt for noen som kjørte i Dressmann cup, 6 timers løp på Karlskoga. Etterhvert heiv jeg meg med og kjøpte jeg en Alfasud som hadde gått i cupen og sto på Gardermoen.

 

Hva var din første bil?

En hvit ‘77 Ford Capri 1600 med laksetrapp, lys i girkula, oransje lys under setene og hele pakka!

 

Første gang du kjørte løp?

Dressman Cup i 94, ellers var det trackday på noen alfa-treff før dette.

 

Beste opplevelse med racing?

Den beste opplevelsen er å komme til mål og se det rutete flagget. Det er den samme deilige opplevelsen hver gang. Særlig når man kjører «litt» høyt trimma turbobil!

 

Favorittbane og hvorfor?

Våler, den er mest lettkjørt med turbobil. Det går stort sett fort hele tida, og man kan kjøre høye gir.

 

Drømmebil; Bane- og gatebil?

Det må bli en Ferrari det, om en vinner på Lottoen. 458 Italia til veibil, men til racerbil må det være en god gammel 355 Challenge. De kom uten hjelpemidler, som gjør det mer spennende og gir større utfordringer, i forhold til 360 hvor det var mye elektrisk juks inne i bildet.

 

Hvor mye tid bruker du i garasjen mellom løp og sesonger?

Jeg er stort sett i garasjen hver dag!  Er ikke en dag eller kveld hvor jeg ikke er i garasjen og driver på med ett eller annet.

 

Hvem er din argeste konkurrent i Corsaen?

Ivar Olafsen og 75’n hans med kompressor. Men han må jo stille opp da! Har aldri kjørt mot Olafsen i den siste GTV’n. Og nå får jeg jo ny motor, så det spør om det blir så mye motstand!

Hva med Jens Hagen da?

Han har jeg egentlig ikke noen store problemer med. Så lenge bilen min virker, så kommer jeg jo først.

Ellers er det jo flere som forhåpentligvis stiller opp. Svein Fossum kommer kanskje med ny bil. Det er rykter om en skikkelig grom Alfasud med AHM-motor. Også er det jo Mats Andersen i samme bil som meg, men med kompressor.

 

Hvem er ditt største idol innenfor bilsport?

Det er vel kanskje ikke noen direkte idoler innenfor bilsport, men må jo nevne Schumacher og Schanke. Begge to bra karer på hver sin kant! Schanke var jo morsom, har vel kun sett ett løp med rallycross. Er mest asfaltracing som interesserer meg mest.

 

Hvem er dine største støttespillere i depot og hjemme i garasjen?

Jeg har stort sett holdt på aleine, men etter turbogalskapen er det Fredrik Dahl som har hjulet meg mest. Han har sveiset grenrør og hjulpet til mange timer med motorbygging og tuning i benk.

I depot er det egentlig bare meg, men det fine med corsaen er jo at det alltid hjelp å få om en har problemer. Jeg har lånt bort deler til mange konkurrenter opp igjennom tida. Det er jo sånn det skal være. En får heller være fiender når en står på startstreken! Jo fler til start jo bedre er det!

 

 

 

Hold deg oppdatert - følg oss på Facebook

Corsa Italiana støttes av: