Baner

Som de fleste vet er det dårlig stilt med motorsportanlegg i Norge. For tiden er det kun to baner som er aktuelle for vårt bruk. 

Det er Vålerbanen i Hedmark, og Rudskogen i Østfold.

I tillegg har vi muligheten til å kjøre på Svenske baner, sammen med CAR, som er en tilsvarende serie i Sverige. Vi har de siste årene hatt som tradisjon å starte sesongen sammen med svenskene på Karlskoga i Mai.
Her finner du informasjon og kart til de ulike banene.
 

 

Corsa Italiana støttes av: